מכתב שלום קוניאל לר' בנימין בעניין קידום פרויקט בית הכנסת על שם הומ"א, בכפר-עציון