השקעות בשיכון ובמבנים

השקעות בשיכון ובמבנים מלבד ששת מבני השיכון שבנתה הקבוצה לצורכי בית ההבראה ושיכון החברים בחורף , נבנו עוד שישה בתי שיכון , מהם אחד לבית תינוקות . בניית מבני השיכון למבוגרים 6 נועדה להקל על בעיית המעבר ממבני הקבע לאוהלים בעונת ההבראה " . הבנייה נעשתה באבן וכללה גג רעפים וקירות איזולציה . אף על פי שבנייה זו היתה יקרה מבניית מבני בלוקים וגג שטוח , בחרה בה הקבוצה מכמה סיבות : ראשית , בתנאי האקלים באזור שמרה צורת בנייה זו מפני רטיבות וקור . שנית , נראה היה כי לגג הרעפים ולקיר האבן יש יופי אסתטי מיוחד המקשר את החבר למקום ומשמש גורם משיכה לקייטנים . הנימוק הזה היה חשוב ביותר , שכן ענף ההבראה נועד לתפוס מקום מרכזי במקורות הקיום של הקבוצה . משום כך עמדה הקבוצה על בנייה בסגנון זה אף על פי שוועדת המשק של הקבה"ד התנגדה לו בשל העלות הגבוהה . לצורך הקמת המבנים הללו הצליחה הקבוצה להשיג כששת אלפים וחמש מאות לא"י בהלוואה לזמן קצר , אך סכום זה לא הספיק להשלמת המבנים . בשל מצבה הכספי הקשה של הקבוצה בשנת , 1947 לא היה אפשר לסיים לבנות שלושה ממבני השיכון למבוגרים , והדבר העמיד קשיי שיכרן חמורים , בייחוד עם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן