המאמצים לפתור את בעיית הדרך לכפר־עציון

שיטות להגברת ניקוז המים , כך שלפחות בסוף החורף יוכלו הברכות בכפר עציון להתמלא במלוא קיבולן . המאמצים לפתור את בעיית הדרך לכפר עציון הדרך שקישרה בין כביש ירושלים — חברון ובין כפר עציון , שאורכה היה כשלושה קילומטרים , היתה משובשת למדי . זו היתה דרך צרה , לא סלולה ומלאה מהמורות , אבנים ובורות . בקשיי הגישה שהיא העמידה הרגישה הקבוצה כבר זמן קצר לאחר העלייה ובחורף של שנת . 1943 / 44 באותו חורף , אף שהיה דל גשמים , נותקה הקבוצה כליל מן הכביש הראשי תשע פעמים , ובסך הכול לא היה אפשר לגשת ליישוב בכלי רכב במשך כחמישים יום . בחורף של שנת , 1944 / 45 שהיה גשום במיוחד , היה המצב עוד גרוע בהרבה . במשך שבועות תמימים לא ניתן היה להגיע בכלי רכב לקבוצה . האספקה לאדם ולבהמה וכן חומרי בניין הועמסו על עגלות והועברו בדרך זו לקבוצה . לעתים קרובות נרטבה האספקה בגשמים הזועפים וירדה לטמיון . מאחר שהקבוצה היתה תלויה לחלוטין באספקה מבחוץ , נודעה לבעיות הדרך חומרה יתרה . כמו כן בשל המרחק מן הכביש למחנה הקבוצה היה צורך להפריש כמה חברים לשמירה בשעת פירוק המשא והעמסתו , והדבר היה כרוך בהפסקת עבודתם השוטפת של חברים אל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן