"נוה עובדיה" תכנית בית המרגוע לסופר הדתי בכפר־עציון