התפתחותם של ענפי החקלאות

התפתוזותם של ענפי החקלאות המטע כזכור , על פי תכניתה של מחלקת ההתיישבות היה המטע צריך להשתרע כעבור ארבע שנים מיום נטיעתו ( 1944 ) על שטח של שלוש מאות דונם . 359 $ ) נועדו לתפוחים , 30 % לגפנים , 20 % לשזיפים והיתר לאפרסקים , לזיתים ולעצי פרי שונים . בפועל לא התפתח המטע על פי התכנית הזאת . הטבלה שלפנינו מסכמת את התפתחות ענף המטעים ומשווה את התפתחותם בפועל לתכנית המקורית . השטחים שנטעו בהם נטיעות היו בגושים מפוצלים בדהר אל קדס , בבית שער ובואדי אבו ריש . הטבלה שלפנינו מראה בבירור כי תכניות המחלקה להתיישבות 31 ואלה המקורות לטבלה . אכ '' ע , תיק לא מקוטלג , סיכום הנטיעות בכפר עציון לשנת ו 1 £ שם , תיק שבועוני המזכירות , שבועונים מתאריך ; 21 . 3 . 47 , 16 . 1 . 47 , 18 . 1 . 46 , 26 . 10 . 45 , 23 . 3 . 45 שם , תיק מטע ויער — פיתוח משקי ; 1 שם , שם , סיכום הנטיעות בכפר עציון בשנת תש '' ז ; שם , שם , מפקד כללי של שטחי המטעים בכפר עציון בשנת תש"ז ; אצ '' מ , תיק ק בדבר היקף המטע והרכבו כעבור ארבע עונות נטיעה לא התגשמו . כמה סיבות היו לכך ! ראשית , לא היה אפשר לנטוע נטיעות בואדי שחט , שבשל קרקע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן