בעיית השגת קרקעות; מאמצי ההכשרה והייעוד

בעיית השגת קרקעות ; מאמצ י ההכשרה והייעוד כזכור , עד חודש ספטמבר 1944 החכירה הקק"ל לקבוצה כאלף שלוש מאות דונם בדהר אל קדס , בואדי אבו ריש , בדהר אל חסן ובבית שער . בפרק הקודם עמדנו על הבעיות 2 המיוחדות לקרקעות אלו וכן על הצורך לרכוש קרקעות בואדי שחט ובסביבתו . הצורך 1 אצ"מ , תיק ק , KKL 5 / 1757 מכתבו של חיימוביץ אל ויץ מיום ; 5 . 9 . 46 אכ"ע , תיק שבועוני המזכירות , שבועון מיום 2 . 1 . 8 . 47 ראה למעלה עמ' . 108-107 , 104  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן