3 המאמצים לבסס בכפר־עציון התיישבות הררית רנטבילית

3 המאמצים לבסס בכפר עציון התיישבות הררית רנטבילית מאז איחוד הקבוצה בקיץ 1944 כוונו פעולותיה להגיע למצב שהמשק בכפר עציון לפחות יישא את עצמו ובד בבד לשפר את תנאי החיים של הקבוצה במקום . את המטרה הראשונה התכוונו להשיג באמצעות פיתוח ושכלול ענפים כלכליים לא חקלאיים שיבטיחו הכנסות גבוהות בהשקעות לא יקרות ביותר . עם זה נמשכו העבודות בענפי החקלאות ששיוו למקום את אופיו הכפרי החקלאי , אף כי לא היה בהם כדי לתרום לרנטביליות המשק — לפחות לא בטווח הקצר . כן נמשכו עבודות ההכשרה והייעוד שהיו מקור הכנסה מרכזי , ונמשך המאמץ להעלות את שכר העבודה בהן . למעשה , כפי שנראה בהמשך , היו העבודות האלה ובית ההבראה שנפתח לימים בכפר עציון עיקר מקורות הקיום של הקבוצה . "שאר הענפים , והמטעים ביניהם , לא הגיעו עדיין לדרגה 1 שיספקו עבודה ופרנסה באופן ניכר " ... את המטרה השנייה , שיפור תנאי החיים בכפר עציון , התכוונו להשיג בעיקר באמצעות פעולות השיכון ובניית מבני הקבע וכן באמצעות שיפור הסביבה . המחסור בקרקעות מתאימות ובמים הוסיף להיות הבעיה המרכזית של המקום , והקבוצה מיקדה את מאמציה בפתרון הבעיות הללו , ככל שעלה הדבר ביד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן