תכנון ובינוי

( לירה ארץ ישראלית אחת לממ"ק ) ומחיר ההובלה , לא אפשרו להרחיב את השימוש בדרך זו כדי לפתור באמצעותה את בעיית המים . בניית הברכה היתה אפוא פתרון חלקי 248 בלבד ולא מספיק , ואילצה את הקבוצה להנהיג חיסכון מרבי בשימוש במים . על אותו חיסכון אפשר אולי ללמוד בין השאר מהוראות מזכירות הקבוצה בעניין זה , כפי שהתפרסמו בשבועון המזכירות מסוף מאי 1944 לאחר שהתבררה עלותם הגבוהה של המים שהובאו מעין ערוב . בין השאר נאמר שם : ... " דבר זה מחייב אותנו לחיסכון מקסימלי במים בכל ענפי השירות והמשק . נצטרך גם לצמצם בכביסה והדבר יתבטא בעיקר בסידור החדש לימי הקיץ שבגדי העבודה העליונים יינתנו לחברים פעם בשבועיים . כל חבר וחברה נדרשים להקפיד על כך שהוא וחברו יחסכו במים עד גבול היכולת , כן יש להקפיד כי האורחים הבאים אלינו לא ישתמשו במקלחת , גם החברים 249 צריכים להשתדל לצמצם את השימוש במקלחת " . ברור היה לקבוצה כי הפתרונות הללו הם חלקיים בלבד , וכי יהיה עליה להוסיף ולחפש פתרונות כוללים למצוקת המים . הצעה , שהועלתה עוד לפני האיחוד לפתור את הבעיה בדרך של רכישת זכויות להובלת מים מרחוק , ירדה מעל הפרק בשל מחירה הגבוה . נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן