פתרונות חלקיים של בעיית המים

פתרונות חלקיים של בעיית המים כזכור , כבר מקלר עמד על העדר כמות המים המינימלית הנדרשת לאדם ולחי 234 בכפר עציון אף בתנאי היאחזות . אספקת המים במקום הובאה מבור איסוף מי גשמים שנמצא בחצר האחוזה הגרמנית ושהכיל כאלף ומאתיים ממ"ק , ועוד משני בורות קטנים שהכילו ביחד מאתיים ממ"ק . לעומת זאת , כמות המים המינימלית שנדרשה על פי תכנית ההיאחזות שגיבש מקלר , הסתכמה בכשלושת אלפים וארבע מאות ממ"ק . דרושה היתה אפוא תוספת של כאלפיים מאתיים ממ"ק . האמצעים הדרושים לכך הסתכמו בכששת אלפים לא"י . מחלקת ההתיישבות אמנם קיבלה עליה לדאוג לאספקת המים הדרושה בתנאי היאחזות , כלומר אספקה לשישים איש , אבל לא יותר מזה . המחלקה גם היתה חלוקה על מקלר בדבר כמות המים הדרושה למספר הנפשות הזה . מכל מקום , משמעות סירובה של מחלקת ההתיישבות לדאוג לאספקת מים ליותר משישים נפש , היתה שאיחוד הקבוצה יידחה בכמה שנים . בכך ראו הקבוצה והמרכז החקלאי גזרה קשה , וכדבריהם ... " דבר שאין להעלותו על הדעת לא מבחינה ארגונית חברתית ולא מבחינה משקית ... כי איך תחזיק מעמד קבוצה זמן רב בתנאים כאלה ולא תתמוטט , בייחוד אם נשים לב לוותק הרב של קבוצה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן