הנחת תשתיות לענפים הלא חקלאיים

נזרע ונשתל הגן על שטח של 2 . 5 דונמים , והוא כלל כרוב , צנון , תפוחי אדמה וגזר . כעבור שנה , אף על פי שלא הושגו התוצאות הרצויות , הוחלט בקבה"ד ובקבוצה 193 להמשיך בניסיונות לגידול ירקות בכפר עציון . בחלקה נפרדת מגן הירק , בדרומו של דהר אל קדס , נעשה ניסיון לשתילת צמח הפירטרום , שפרחיו משמשים חומר גלם לתעשיית הפליט . החלטה על כך התקבלה לאחר שהתברר שבמשקי ההר מעלה החמישה ועטרות הושגו תוצאות טובות מגידול הצמח ולאחר שחברת "מנטף" לייצור פליט התעניינה ברכישת הפרחים אם יגדלו בכפר עציון . לפירטרום הוקצו בחורף תש"ד שני דונמים . באביב באותה שנה הוכתר הניסיון בהצלחה רבה . חברת "מנטף" רכשה את הפרחים והמסקנה היתה ... " שהאזור שלנו מתאים מאוד לגידול זה " ... בעקבות כך הוחלט כי בשנים הבאות יוגדלו השטחים לפירטרום במידה ניכרת . ' באביב תש"ד תוכנן גם להעביר את המכוורת מכרכור שכללה חמישים משפחות דבורים . הכוורת נועדה להיות ענף חקלאי נוסף בכפר עציון לאחר שהתברר כי בקרית ענבים ובמעלה החמישה מכניסה המכוורת הכנסות ניכרות . בחורף תש"ד אף 5 הורחבה הכוורת בכרכור כדי להעביר לכפר עציון כוורת גדולה יותר " . הנחת תש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן