הרב מאיר ברלין (בר־אילן) וחברי כפד־עציון בעת טקס נטיעת "יער מאיר" על שם הרב מאיר ברלין בכפר-עציון