העלייה לכפר־עציון - מקורות פרנסה היאחזותיים והכנת תשתיות לענפים החקלאיים

העלייה לכפר עציון - מקורות פרנסה היאחזותיים והכנת תשתיות לענפים החקלאיים שלבים בעלייה לכפר עציון 122 בשלהי 1942 עלו לכפר עציון על פי בקשת הקק"ל שני חברים ממעלה החמישה , '" ואליהם הצטרפו כעבור חודש השומר מרדכי יגאל ושומר אחר . תפקידם של הארבעה היה לשמור על הקרקעות שהעברתן לקק"ל הושלמה , ובמסגרת זו לעשות חריש וזריעת " כיבוש . " העולים התגוררו באחוזה הגרמנית , או כפי שכונתה כזכור באותם ימים , " בית הכומר , " ובכך חודשה למעשה הנוכחות היהודית בכפר עציון לאחר שהמקום ננטש במהלכן של פרעות . 1939-1936 בחודש פברואר 1943 באה למטרה דומה הפלוגה המקובצת שכללה חברים מקבוצת "אברהם" ומקבוצת "אמונים" ושמספרה לא 125 עלה על עשרה אנשים , ואף הם התגוררו ב"בית הכומר . " בשלהי אפריל עלו ראשוני חברי קבוצת "אברהם" לכפר עציון , אך הפעם בתורת פלוגת חלוץ כדי להיאחז שם . מספר העולים מחברי הקבוצה היה שלושה עשר , מהם עשרה בחורים ושלוש בחורות . לקבוצה העולה התלוו לשם אבטחה שנים עשר חברים מן היחידה הדתית של 127 126 הפלמ"ח . באותו הזמן הושלמה העברת "בית הכומר" לידי הקק"ל , והקבוצה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן