תכניות המוסדות ליישוב כפר־עציון

תכניות המוסדות ליישוב כפר עציון כזכור , בפברואר 1941 החליט דירקטוריון הקק"ל לרכוש את קרקעות נחלין , וכעבור כשנה , במרס , 1942 החליט לרכוש גם את אדמות כפר עציון . על גושי הקרקעות שנרכשו הניח ויץ , שאפשר להקים במשך הזמן ארבע נקודות יישוב . הללו יהיו בחזקת 1 " היאחזות" ( או "התאחזות ( " ולא התיישבות מלאה של יישובי הקבע המתוכננים ליישובו של כל הגרעין על פי תכנית משקית המצוידת בציוד מלא — כפי שמקובל היה בהתיישבות העובדת עד לשנת תרצ"ו . רעיון ההיאחזות , או כפי שכונתה בראשית דרכה "עליות כיבוש , " עלה בשלהי . 1939 ההיאחזות היתה למעשה המשך של "חומה ומגדל , " והקק"ל ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות גיבשו את השיטה גם משום תנאי המלחמה וגם בשל הצורך המדיני הדוחק 2 לקנות אחיזה בשטחי אדמה שנרכשו או שעמדו להירכש . תנאי המלחמה ובעיקר המחירים שהאמירו לא אפשרו לממן התיישבות של קבע על בסיס של משק אינטנסיווי , 1 ויץ , ילמני , ב , עמ' , 278 יום ; 28 . 9 . 42 אהע"ה , חט' , 235 IV רש' , IV תיק , 56 פרוטוקול ישיבת מליאת המרכז החקלאי מיום ; 25 . 8 . 42 ויץ , בחבלי נחלה , עמ' ; 367 אורן , עמ' ; 102-101 אכ"ע , תיק שבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן