2 היאחזות ראשונה בהרי חברון: כפר־עציון - לבטי עלייה וחבלי בראשית

2 היאחזות ראשונה בהרי חברון : כפר עציון - לבטי עלייה וחבלי בראשית ואולם הצורך המדיני להגדיל את מספר נקודות היישוב חייב לחפש דרך אחרת של אחיזה בקרקע ... " ! גידולו של מספר יישובינו החקלאיים והידורם לפנים הארץ לאורכה ולרוחבה זוהי חובת השעה שלנו מבחינה פוליטית . כל תקיעת יתד על ידינו קובעת עובדה שחשיבותה בעלת משקל היא בכל דיונים שהם על גורלנו בארץ זו וייתכן גם מכריעה " ... כך נוצרה שיטה חדשה של עלייה על הקרקע — שיטת "ההיאחזות . " השיטה עמדה על כמה יסודות עיקריים , שנבעו מן העקרון הבסיסי של השקעה מינימלית בכל נקודת יישוב כדי להקים את מרב נקודות האחיזה באמצעים המצומצמים שעמדו לרשות הקק"ל והסוכנות . ראשית — ההיאחזות איננה התיישבות במובן המלא והמקובל , אלא רק התחלה של התיישבות — תקיעת יתד והקמת מחנה חלוץ שאנשיו ייאחזו באדמה . שנית — מספר אנשי הגרעין הוא המספר המינימלי המאפשר להשיג מינימום של ביטחון ואפשרות קיום מן הקרקע או מעבודה , ומכאן ההכרח בדרך כלל לפלג את הגרעינים המועמדים להתיישבות . שלישית — הציוד הניתן לגרעין הוא מינימלי : מבנים הצריכים לספק את צורכי הביטחון העיקריים ואוהלים לדיור ; כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן