רכישת אדמות דהישה - המאחז השלישי בין ירושלים לחברון

ונעתרו לבקשת בן צבי ושרתוק שלא לנטוש את המקום בגלל הסיכוי שקיומה של נקודת יישוב יהודית שם יביא לתיקונים בהצעת החלוקה של ועדת פיל ולהכללת כפר עציון בשטחי "הפרוזדור , " ולא במדינה הערבית כפי שהמליצה הוועדה . רק כשהגיעו מים עד נפש , נאלצו הפועלים לנטוש . הפועלים , שבראשם עמד פנחס שנאורסון , איש השומר לשעבר , גייסו לעזרתם את ישראל שוחט ואת אברהם הרצפלד ופנו בתביעתם לויץ ולכל חברי דירקטוריון 157 הקק"ל . גם לתביעה וו השיב ויץ בשלילה נחרצת : ... " אין לנו אלא לחוור על הדברים שאמרנו לכם בהזדמנויות שונות , כי אם יש להצטער שיהודים רבים הפסידו את ממונם בעסקי עציון הקודמים , הן בהשקעות והן בעבודה , אולם הקק"ל אינה יכולה להחזיר ההפסדים האלה . היא פדתה את הקרקע שעמדה להישמט לחלוטין ושילמה במיטב המחיר וגם שילמה פיצויים לאלה שהחזיקו בה למעשה , ואין לבוא לקק"ל בטענה שתשלם נוסף על כך חובות אחרים " ... מעניין שעל פי עדותו של שנאורסון , גם כאן , כמו במגעיו עם נווה עציון ( על פי עדות נווה עציון , ( הסכים ויץ לבדוק אפשרות של 159 תשלום פיצויים לפועלים , אך לבסוף חזר בו . רכישת אדמות דהישה - המאחז השלישי בין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן