1948 בשנתעציון- בכפרל '' הקק של הקרקעי הרכוש ‭'3 :‬ מסמפה