‭940 1‬ בשנת בכפר־עציון* היהודי הקרקע הרכוש ‭'2 :‬ מסמפה