פרסום בעיתונות המקומית של מפעל "חבות אל-ההו‭,"‬ בכפו־עציון