ביסוס האחיזה והרחבתה: רכישת אדמות כפר־עציון

בנקאי . באותם הימים היה גם מקרה שהערבים התנפלו על אנשי הקיבוץ , הנוטרים השיבו אש ופצעו ערבי אחד . ראשי המשטרה בא"י דרשו תחת לחץ הוועד הערבי העליון , למסור לדין 11 מהנוטרים . ראיתי שאין דרך אחרת אלא שאטיל על שכמי את התפקיד הזה במקום קצין המחוז ועוזריו . באתי לידי הסכם עם הערבים שאני אשלם להם את הכספים כנגד חתימה מצדם . קיבלנו פקודה מהנשיא הבריטי של בית המשפט , לשופט שבבית לחם ( שסירב לפני כן ) להרשות לנוטריון לצאת לרבדים לאשר את ייפוי הכוח לעוה"ד שלנו על מנת שיוכל לחתום על כל ניירות האפרוז . בסוף ספטמבר [ צ"ל אוגוסט , י"כ ] 1947 יצאנו למקום בליווי משמר מזוין מאנשי גוש עציון לחתימת ההסכם . שילמתי לכל אחד ואחד מהערבים נגד חתימתו , קיבלנו את כל החתימות של כל בעלי הקרקע מנחלין על ההסכם וכן ייפוי כוח לעו"ד שלנו להופיע בשמם והודעה למשרדי הממשלה לרשום את הקרקעות שאנו מקבלים על שם הקרן הקיימת . כעבור ימים מספר יצאו מהנדסים שלנו וחידשו את הגבולות ואנשי הקיבוצים יצאו לחרוש את הקרקע , ובתוכם את חלקת שווכה שנפלה בחלקינו . כל הפעולה הזו היתה בנוכחות הערבים השכנים ועברה בשלום . הסכמתי עם אנשי הכפר וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן