קתאת רבני ארץ ישואל לתמוך "במפעל נחלת הרצוג" (כסלו תש"א)