מכתב אוסישקין לרב הרצוג בעניין ייעוד "מפעל נחלת הרצוג" להתיישבות הפוהמ"ז