פוסום "מפעל נחלת הרצוג" בעיתון דעי מזרחי וועג, ארה"ב (סיוון-תמוז ת"ש)