1 יצירת המצע הקרקעי: רכישות הקרקע של הקק"ל בהרי חברון ומדרום לבית־לחם