ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש־עציון ‭1947-1940‬

יוסי כץ יוסי כץ ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון 940 ו947- ו יוסי כץ ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון 1947-1940 מימפעל נחלת הוצוג' לגוש עציון הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן