ברכה זק ארץ־ ישראל במשנת ר' משה קורדובירו

ברכה זק ארץ ישראל במשנת ר' משה קורדובירו גילגוליה של חטיבת דיונים של ר' משה קורדובירו , הנוגעים להשקפתו על ארץ ישראל , אל ספר 'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי וממנו אל 'טוב הארץ' לר' נתן נטע שפירא הירושלמי , מעידים על ההשפעה שנודעה לחטיבה זו במרוצת הדורות . ( לעניין זה הקדשתי חלק ממאמרי : 'השפעת קורדובירו על המחשבה היהודית במאה השבע 1 עשרה ( . ' המקובל הירושלמי ר' נתן נטע שפירא עלה מקרקא לארץ ישראל והיה רב בירושלים . הוא יצא בשליחות קהילתו לאירופה ונפטר ברגיו אשר באיטליה בשנת 1667 2 בערך . מרוב געגועיו לארץ ישראל , וכמי שנושא את דבר התעמולה לעלייה לארץ , חיבר את ספרו טוב הארץ , אשר חלקו הראשון מוקדש כולו לבירור מעלתה של ארץ ישראל ומעלת הישיבה בה . הספר נדפס בוונציה כבר בשנת . 1655 בהקדמתו לספר זה ציין המחבר כי דבריו מיוסדים גם על תורת האר"י ותלמידו ר' חיים ויטאל , וגם על תורת ר' משה קורדובירו ור' אברהם אזולאי , והדגיש גם את זיקת חיבוריו של אזולאי לכתבי קורדובירו . מעניין שמקובל זה , אשר עשה הרבה למען התפשטות תורת האר"י , בשעה שבא להבליט את ערכה של ארץ ישראל , מצא לנכון להסתייע בפרקי הגו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי