משה חלמיש קווים להערכתה של ארץ־ישראל בספרות הקבלה

משה חלמיש קווים להערכתה של ארץ ישראל בספרות הקבלה מאמרים רבים , המשבחים את מעלותיה של ארץ ישראל , פזורים בספרות התלמודית והמדרשית , והם חוזרים ומופיעים בספרות הקבלה בלוויית דרש סימבולי . הסמל המובהק של ארץ ישראל בספרות הקבלה הוא ספירת מלכות . וכשם שספירה תחתונה זו ממלאת תפקיד מרכזי בתיאורי מערכת הספירות . בשל מעמדה הרב כיווני , כך ארץ 1 ישראל נידונה בהקשרים מגוונים . ארץ ישראל וספירת מלכות בספרות הקבלה יש סמלים משותפים לארץ ישראל ולספירת מלכות , כגון / 'ארץ ישראל " גברתה" אקרי , ' או 'היא [ ארץ ישראל ] המלכה מפני שאוירה הוא משכן אל השכינה , ' 4 או 'שכינתא לא שריא אלא באחסנתיה [ בנחלתו של דוד המלך ] דאיהי ארעא קדישא . ' ארץ ישראל כסמלה של מלכות מתבטאת במקורות בדרכים שונות : כך למשל , 'כל הנחלים היורדים מכ"ע [ מכתר עליון ] הם הולכים אל הים ההוא , ' כלומר , כל הספירות מורידות את שפען שינקו מכתר , אל מלכות , וכנגדן נימנו עשר תיבות בפסוק 'ארץ חטה ושעורה ' . .. ( דברים ח ח , ( תיבה כנגד כל אחת מהספירות , המצביעות על הקשר בין 5 ארץ-ישראל מלכות לבין הספירות שמעליה . או במאמר הדורש את דברי דוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי