שלום רוזנברג גלות וארץ ־ישראל בהגות היהודית במאה הט"ז

שלום רוזנברג גלות וארץ ישראל בהגות היהודית במאה הט"ז * מבוא רבות נכתב על הגישות השונות במחשבה ההיסטוריוסופיה היהודית של המאה הט"ז , הן לגבי מהותה של הגלות והן לגבי המאורעות הדרמטיים שהתרחשו במאות הט"ו והט"ז : נפילת קושטא , גירוש ספרד והרפורמה בדת הנוצרית . בדיונים בשאלות אלו ניתן להבחין בתפיסות היסטוריוסופיות שונות על הגלות , על pK w bx ועל הגאולה ; תפיסות המעניקות משמעות שונה לעבר ולהווה , על רקע ראיית העתיד . מאמר זה מנסה להביא אח הגישות העיקריות , שיאורגנו להלן במבנה של נושאים טיפוסיים ; יש להניח כי המבנה האמור יסייע להבהרת היבטים מסוימים ברעיון הגאולה וביחס pxV w VK אצל ההוגים היהודים במאה הט"ז — הגם שקשה עד למאוד לאבחן גישה טהורה בהיסטוריוסופיה . כפי שאנסה להראות זו היא תקופה מכריעה בגיבוש הגישות השונות pxV w Vx בהגות היהודית . חקר הזרמים הרעיוניים שאנו נתאר להלן חשוב גם להבנת העמדות הפוליטיות השונות בכל הנוגע לשיבה לאח ישראל . הט"ז מפנה ביחס המאה מהווה נקודת בין שתי גישות שונות לרעיון הגאולה p ^^^ ישראל : כאן ניכרת הבלטה מחודשת של משמעותה ההיסטורית של הגאולה , בעוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי