זאב הררי ר' חסדאי קרשקש על ייחודה של ארץ־ישראל

זאב הררי ר' חסדאי קרשקש על ייחודה של ארץ ישראל דברי רדו "ק דבריו של ר' חסדאי קרשקש על ייחודה של ארץ ישראל נמצאים בספרו אור ה , ' מאמר ב , כלל ב , פרק ו , הפרק האחרון של דיונו בנושא ההשגחה האלהית . בפרק זה הוא נדרש לשלוש סוגיות העוסקות ב'יתרון השגחה' י ראשית , ההשגחה היתרה על אומה אחת , עם ישראל ; שנית , ההשגחה היתרה במקומות מסוימים ; ושלישית , ההשגחה היתרה בזמנים מסוימים . רח"ק מעיר , כי לכאורה 'מתמיה מאד' שיהיו הבדלים בהשגחה בין מקומות שונים או בין זמנים שונים , אולם פסוקי מקרא ומאמרי חז"ל מעידים על כך . י שלושת הגורמים הנזכרים על ידי רח"ק כבר נכרכו יחד בהקשר דומה למדי בספר האמונה הרמה 2 לר' אברהם אבן דאוד , שם נאמר שהשפע הנבואי מותנה 'באומה והזמן והמקום . ' ואכן , בתשובתו החיובית לשאלה , האם במקומות מסוימים קיימת יותר השגחה מאשר במקומות אחרים , רח"ק מדבר על ייחודה של ארץ ישראל , ומסביר בקצרה מדוע ההשגחה חלה עליה יותר מאשר על כל ארץ אחרת . והרי דבריו : ואולם ... אם יש יתרון השגחה במקום זולת מקום : [ 1 ] הנה באו כתובים הרבה בתורה מורים היות חלוף גדול במקומות . אמר יעקב אבינו , רומז אל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי