דב שוורץ ארץ, מקום וכוכב מעמדה של ארץ ־ישראל בתפיסתו של החוג הניאופלטוני במאה הי"ד

דב שוורץ ארץ , מקום וכוכב מעמדהשל ארץ ישראל בתפיסתו של החוג הניאופלטוני במאה הי"ד מעמדה של px w Vx במשנתם של הרציונליסטים בימי הביניים עוצב בשני היבטים סגוליותה א ^ ישראל מנוגדים : לפי היבט אחד , נתערערה של p ^^ הנבואה הבלעדית , י בעקבות התפיסה הכוללנית של הנבואה מיסודו של הרמב"ם , תפיסה 2 שבמהותה אינה יכולה להצטמצם לחבל ps מיוחד . היבט אחר התבסס על תורת 3 האקלימים , שאיפשרה להעניק pxV מעמד מיוחד כבעלת אקלים ממוזג ומשופר . בשלב נוסף , הפכה תורה זו לענף מענפי האסטרולוגיה בכתבי הפרשנות והפילוסופיה היהודית , משום שייחסה את ההשפעות המיוחדות של האקלימים גם לכוכבים . כך נתאפיינה ארץ ישדאל בשפע מיוחד הנובע ממערכת שמיימית ידועה , ומערכת זו היתה לגורם מכריע בעיצוב תכונותיה ויתרונותיה של . pxn בראשית המאה הי"ד ניכרו שני דגמים של השפעה על המחשבה היהודית השכלתנית . הדגם האחד ניזון מדמותו של הרמב"ם כרציונליסט , תוך כדי עדכון בשינויים שהביאה תורתו של אבן רשד . הדגם האחר נעוץ בתחייתה של משנת ר' אברהם 4 אבן עזרא , שהניח בסיס לתיאולוגיה אסטראלית , על השלכותיה השונות . באמצע המאה 1 כמו במשנתו של ר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי