יצחק טברסקי ארץ־ישראל וגלות במשנתו של הרמב"ם

יצחק טברסקי ארץ ישראל וגלות במשנתו של הרמב"ם לנכדותי האהובות רבקה , נולדה י"ז בטבת , תשמ"דו שרה ענא , נולדה כי בשבט , תשמ"ח נחמה , נולדה ו' במנחם אב , תשמ"ט יאריך ה' ימיהן בטוב ובנעימים במאמר שפירסמתי בשעתו בספר הזיכרון לפרופ' ח"ה בן ששון , עסקתי בשאלת זיקתו של הרמב"ם pKV w * . Vx במאמר הנוכחי ארחיב קצת את היריעה בנושא זה ואקדיש גם דיון משלים להיבטים מסוימים של שאלת הגלות במשנתו של הרמב"ם . נא ] קושי משולש רובץ לפתח דיון בנושא 'הרמב"ם px 1 ' ro : 'Vx . 1 מורכבות האיש ובעייתיות משנתו . . 2 עדינות הנושא וחשיבות השלכותיו . . 3 מיעוט המקורות או קיטועם . . 1 מורכבות אישיותו של הרמב"ם ומורכבות משנתו — מן המפורסמות הן שאינן צריכות ראיה , ועניינים רבים וגדולים בהגותו הם בבחינת אין להם הכרע . גופי תורה שנויים במחלוקת הן בגלל קושים הרעיוני והן בגלל דרך הצעתם . כתוצאה מכך הדברים יגעים לגבי פרשנות הרמב"ם בכלל ובעיית האחדות במשנתו בפרט , וכל פרשה ופרשה נאחזת בסבך הכללי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי