יוחנן סילמן ארציותה של ארץ ־ישראל בספר הכוזרי

יוחנן סילמן ארציותה של ארץ ישראל בספר הכוזרי מבוא הגותו של רבי יהודה הלוי על ארץ ישראל , אף שנידונה כבר מנקודות מבט שונות , עדיין הותירה בקעה רחבה להתגדר בה . עיקר עניינו של מחקר זה ביסודות הארציים לעדיפותה של ארץ ישראל על פני ארצות אחרות . יסודות אלה נידונו עד עתה בעיקר מהיבטים היסטוריים , ואילו מחקר זה יתמקד בבירור מקומם השיטתי במכלול הגותו של ריה"ל לשלביה . ביסוד עיוננו עומדת ההבחנה השיטתית בין שני שלבים מוגדרים בהתפתחות הגותו של ריה"ל בשנים שבהן נכתב ספר הכוזרי — ההבחנה בין ההגות המוקדמת למאוחרת . בעוד שבהגות המוקדמת עדיין מקובלים רבים מעיקריה של הפילוסופיה האריסטוטלית , ומגמתה העיקרית היא העימות עם הקראות , הרי עיקרה של ההגות המאוחרת מתמקד בעימות עם הפילוסופיה האריסטוטלית , תוך הדגשת המרחק שבינה לבין היהדות . שלבים אלה מוצאים ביטוי בחלקים מוגדרים של ספר הכוזרי : ההגות המוקדמת — במאמר השלישי בשלמותו ובמספר מועט של סעיפים מחוצה לו , ואילו ההגות המאוחרת — בחלקי הספר האחרים . לאישושה של הבחנה כללית זו הקדשתי כבר 2 מחקר מקיף . כפי שנראה , הרי גם בסוגיה שלפנינו , כמו בסוגיות אחרות הכרו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי