אברהם מלמד ארץ־ישראל והתיאוריה האקלימית במחשבה היהודית

אברהם מלמד א רץ ישראל והתיאוריה האקלימית במחשבה היהודית נא ] בתיאוריה האקלימית , כפי שנוסחה בתקופה הקלאסית ובימי הביניים , ניכרים שני הקשרים : ההקשר הגיאוגראפי אסטרונומי , וההקשר האנתרופולוגי פוליטי . התיאוריה האקלימית , בהקשרה הראשון , מחלקת את — / n / t , 7 היא חצי הכדור הצפוני בלשוננו — לשבעה אזורי אקלים המושפעים מתנועתם של שבעת כוכבי הלכת . בתוך חלוקה זו , אזורי האקלים הקיצוניים — החם והקר — נמצאים בקצות היישוב , בעוד שאזורי האקלים הממוזגים יותר נמצאים במרכזו . האזור האמצעי , האקלים הרביעי , הוא הטוב 1 והממוזג שבאקלימים . ההקשר השני של תורת האקלימים , הנובע מן הראשון , הוא ההקשר האנתרופולוגי פוליטי ; הקשר זה מניח , כי התנאים הסביבתיים , גיאוגראפיים ואקלימיים , הם המכתיבים את אופיו של האדם ותכונותיו ולפיכך גם את התרבות והמשטר הפוליטי שהוא מפתח . בהתאם לתפיסה זו , סביבה אידיאלית תיצור בהכרח את האדם המאוזן , וכתוצאה מכך — גם את החברה והתרבות האנושית המושלמת . זוהי תפיסה מובהקת של דטרמיניזם גיאוגראפי . דיוננו יתמקד בהקשר שני זה . הוויכוח בין הוגי הדעות שהחזיקו בתיאוריה האקלימית נסוב ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי