אביעזר רביצקי 'הציבי לך ציונים' לציון: גלגולו של רעיון

אביעזר רביצקי ' הציבי לך ציונים' לציון : גלגולו של רעיון העם היהודי הכריז על עצמו , כבר בימים קדמונים , כי הוא איננו תבנית נוף מולדתו . הוא אינו בא מן , y inn כעם אוטוכתוני הנולד מן האדמה , אלא הוא הולך אל הארץ , הוא בא 1 אליה ועושה אותה למולדתו . ישראל היה ישראל — לפי תורתו ולפי תודעתו — עוד לפני שנחל את ארץ ישראל , ולפיכך גם הגלות מן pxn לא הצטיירה לו כסיום של תולדותיו , או כביטול מלא של חייו הדתיים . הגלות אינה אלא פאזה אחת , דירת ארעי בדרך המוליכה אותו מארצו אל ארצו . 'אף על פי שאני מגלה אחכם מן psn לחוצה לא ^ היו מצויינים במצות , שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ... הוא שירמיהו אומר 2 " הציבי לך ציונים וגו , "' אלו המצות שישראל מצויינים בהם' ( ספרי דברים . ( במאמר זה אבקש להתחקות על גלגוליו ותהפוכותיו של רעיון זה — 'הציבי לך ציונים' במצוות — במקורות ישראל ובתולדות ישראל . כפי שניווכח לדעת , גלגולים אלה מהווים בבואה נאמנה לתמורות מחשבתיות שהתחוללו במהלך הדורות , למתחים דתיים ולחילוקי דעות עמוקים שהתגלעו כין החכמים בשאלת הזיקה בין התורה והמצוות לבין א - ^ ישראל י או , מנגד , בשאלת מעמדם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי