ארץ ישראל בהגות יהודית בימי הביניים

א רץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים ^ 1 & המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה Y * של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית , ירושלים & המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה ג * " י * של יד יצחק בן צבי ואוניברסיטת בר אילן ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים העורכים משה חלמיש אביעזר רביצקי הוצאת יד יצחק בן צבי ? ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי