מפתח

מפתח אבו לועיוד , _גינט 37 אבו חצירא . ברוך 153 אבו חצירא . ישראל ( באבא סאלי ) 153 אביחצירא , דוד 153 אביחצירא , יעקב 160 153-146 אבן אל עאץ , עמר 112 אבן בטוטא 158 אבן _חילדון , עבד _אל רחמן 158 22 17 אבן טולון . אחמד 22 אברהם ( הנגיד ) 42 אהרוני . עדה 157 95 אולץ , סטפן 33 אזולאי , חיים י 1 _סף דוד ( חיד-א ) 148 איגרת אריסטיאס 159 134 _אל אזהר ( מסגד ) 36 33 אלגמיל , יוסף 160 85 83 81-80 47 אלכסנדר הגדול 134 132-130 אלכסנדריה — 145-130 תולדות 134-131  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים