דיון במקורות

דיון במקורות בשל הדומיננטיות של מצרים בקורות האזור ומכיוון שהתקיים בה רצף התיישבותי בן אלפי שנים מתועדים קורותיה בהיקף נרחב ביותר בהשוואה לשאר העמים והארצות שבמזרח התיכון , ואף מחוצה לו . לעומת עושר ספרותי זה בולטת העובדה , שעד לראשית המאה העשרים נסמך הידע על היהודים במצרים בעיקר על אזכורים קצרים ובלתי מספקים בספרי היסטוריה וביוגרפיות שנכתבו בידי מוסלמים ויהודים או על עדויות בספרי מסעות וזיכרונות של מבקרים בני המערב . חשיפת גניזת קהיר והתפתחות ההיסטוריוגרפיה במאה השנים האחרונות עמדו ברקע לחיבורם של מחקרים חשובים על התפתחות קהילות יהודיות במזרח , ובעיקר במצרים . חיבור בסיסי ורב ערך במיוחד בהקשר זה הוא ספרו של גויטיין : . Goitein . A Mediterranean Society , 5 Vols ., Berkeley 1967-1985 Shlomo Dov סיכום על תרומתה של גניזת קהיר למחקר בתחומים שונים הובא אצל מרדכי עקיבא פרידמן , חקרי גניזת קהיר , תל אביב . 1980 דיון השוואתי מעניין במנהגי גניזה ניתן למצוא במאמרם של מרק כהן וידידה סטילמן , -גניזת קאהיר ומנהגי גניזה של יהודי המזרח , עיון היסטורי ואתנוגראפי / פעמים , ( 1985 ) 24 עמי . 35-3 במאמר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים