שני עמודים מתוך יפתוחי חותם' של הרב יעקב אבידוצירא