יהודי דמנהור

יהודי דמנהור במהלך המאה ה 19 הייתה קהילת יהודי דמנהור מהקהילות הבינוניות בגודל ן במצרים . החיים הקהילתיים המצומצמים התבטאו בבית הכנסת הקטן שפעל במקום , באטליז הבשר ובבית העלמין הקטן . בדמנהור לא התפתחו מוסדות קהילתיים יהודיים כדוגמת אלה שפעלו בערים הגדולות . מבחינת ההלכה נסמכו יהודי המקום על פסיקותיו של רבה הראשי של אלכסנדריה . העדויות מלמדות על מערכת יחסים עכורה למדי בין הרוב המוסלמי במקום לבין המיעוט היהודי , ויחסים אלה הידרדרו במיוחד בשורה של עלילות דם בשנים 1877 , 1873 , 1871 ו . _1892 בסוף המאה ה 19 ובתחילת המאה העשרים עזבו רבים מיהודי דמנהור את המקום , ועברו בעיקר לאלכסנדריה . בשנת 1897 חיו בדמנהור 228 יהודים , ואילו בשנת 1917 נותרו במקום רק 56 יהודים , בעיקר חסרי אמצעים אשר לא עלה בידם להיקלט בערים . מאידך גיסא , באותה תקופה החלו יהודים רבים לעלות לרגל לקברו של יעקב אביחצירא הנמצא במקום,- וכן נוהגים כיום , כאשר אין חיים עוד יהודים בדמנהור .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים