תולדות דמנהור

תולדות דמנהור את רמנהור המודרנית נוטים ארכיאולוגים לזהות עם היישוב הפרעוני טמן חור , ( Hur Tmn- ) שהיה בו מקדש לאל חורוס . במרוצת ההיסטוריה המודרנית של מצרים התפתחה דמנהור כעיר שדה טיפוסית לאזור הדלתא . גם כיום סובבים חיי העיר סביב החקלאות והסחר בתוצרתה . דמנהור של המחצית השנייה של המאה העשרים היא שעטנז של מסורתי ומודרני . בתי המגורים שנבנו בעשרות השנים האחרונות נראים זרים ומנוכרים לנוף הכפרי הדומיננטי . במרכז העיר מספר רחובות מסחריים , ובהם מוכרים הרוכלים מוצרי צריכה שוטפים . לצד החנויות מספר משרדים ממשלתיים , שהרי דמנהור היא בירת המחוז . מבחינה זאת ומבחינת אוכלוסייתה הגדולה , דמנהור היא עיר,- אך מצד האווירה דמנהור כפרית יותר מאשר עירונית . רבים מבני דמנהור ממשיכים להתפרנס מעיבוד אדמת הדלתא הפורייה . תעלת מים מרכזית חוצה את היישוב , ומשמשת לא רק להשקיית חלקות האדמה אלא גם לצרכים ביתיים . גם כיום ניתן לראות נשים וילדים יורדים אל גדת התעלה כדי לשטוף בה את כליהם ולכבס בה את בגדיהם . במו בעיירות שדה חקלאיות אחרות במצרים גם בדמנהור ניתן להבחין בבני המקום המחזירים את _הגימוסים מהשדות לחצרו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים