בית הקברות היהודי

בית הקברות היהודי כיום מצויים באלכסנדריה שלושה בתי קברות יהודיים בסמיכות מקום . בית הקברות אשר ברחוב קנאת אל סויס 2 משקף נאמנה את סגנונם של בתי הקברות האחרים שבעיר . שער המתכת נעול . עליך להקיש עליו עד שאחד מבני המשפחה המופקדת על שמירת האתר יפתח בפניך את השער . מעבר לשער חצר רחבת ידיים , וממנה שבילים המוליכים אל הקברים . מצד ימין מבנה בעל פתח מסוגנן . ובמרכזו תבליט אבן של מנורת שבעת הקנים וכתובת בעברית יכי עפר אתה ואל עפר תשובי . זהו חדרה של החברה קדישא של קהילת אלכסנדריה . כאן נפתח מסע הלוויה באמירת תפילה . בית העלמין שרוי במצב טוב , והוא משקף את עושרה של הקהילה היהודית אשר שגשגה בעיר . באלכסנדריה לא פלשו חסרי דיור לבתי קברות , כמו בבסאתין . כמו כן פרנסי הקהילה ממשיכים לתחזק את בית העלמין . בין שבילי המעבר נטועים עצי נוי וירק , והמצבות עומדות במלוא . p 7 rr _ni-nnnn שנתחוללו במצרים בעקבות מהפכת הקצינים החופשיים ביולי 952 ו מצאו ביטוי גם ביחס למיעוטים ולזרים . אלכסנדריה , אשר במחצית הראשונה של המאה העשרים התאפיינה בפסיפס חברתי ייחודי שבלט בו חלקם הגבוה של בני מיעוטים וזרים , לבשה צביון...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים