מבקרים ישראלים בבית הכנסת אליהו הנביא באלכסנדריה (1991 )