בית הכנסת אליהו הנביא

בית הכנסת אליהו הנביא ביציאה ממשרדי הקהילה מימין חצר רחבת ידיים , ומשמאלה בניינו המרשים של בית הכנסת אליהו הנביא . במחצית הראשונה של המאה העשרים היה זה בית הכנסת המרכזי של אלכסנדריה . מדרגות שיש רחבות מובילות מעלה לעבר רחבה מרוצפת , ובה שערי הכניסה . הדלתות אשר במרכז משמשות כפתח הכניסה לאולם התפילה המרכזי . הדלתות שמשמאל ומימין לרחבת הכניסה מובילות לגרם מדרגות נוסף . שבקצהו קומת עזרת הנשים . אולם התפילה המרכזי רחב ידיים . ממבט ראשון ניתן להבחין בנקל כי גם כיום , בסתיו ימיה של קהילת יהודי אלכסנדריה , ממשיכים לתחזק ולנקות את המקום . שני טורי ספסלי המתפללים עדיין מצויים במקומם . על גבו של כל מושב לוח מתכת קטן ובו רשום , כנהוג בבתי הכנסת במצרים , בירך כלל בצרפתית ולעתים אף בעברית , שמו של המתפלל . בימי תפארתה של הקהילה היה מחיר גבוה למושב תפילה קבוע בבית כנסת זה , והדבר העיד גם על מעמדו הכלכלי הדוברתי של המתפלל . אולם התפילה המרכזי מכיל שתי שורות של עמודי שיש , המהווים מעין מחיצה בין מרכז אולם התפילה לבין אגפיו מימין ומשמאל . עמודי השיש המעוגלים מסתיימים בכותרות מעשה ידי אמן . מעל לכותרות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים