מודעה על הופעתה של התזמורת הארץ־ישראלית באלכסנדריה ( 1938 )