משרדי הקהילה ובית הכנסת אליהו הנביא

משרדי הקהילה ובית הכנסת אליהו הנביא נבי דניאל ; 69 טלפון 4826189 , 4823974 למתחם בית הכנסת ומשרדי הקהילה שתי כניסות . שער הכניסה המרכזי מרחוב נבי דניאל נעול על סורג ובריח . הכניסה היא מהשער המשני , אשר מצוי בסמטה שבפנייה הראשונה ימינה מרחוב נבי דניאל . גרם מדרגות קטן מוליך לחצר רחבת ידיים המתוחמת בחומת אבן . במתחם זה נמצאים בית הכנסת ומשרדי הקהילה , ומאחור בית הספר . משרדי הקהילה משרדי הקהילה שוכנים במבנה אשר מימין לשער הכניסה המשני . חמש מדרגות שיש ולצדן מעקה אבן מסוגנן מוליכות אל דלת עץ . לוח השיש שמעל הדלת מעיד , כי לפניך -בית דין הצדק של עדת ישראל' שבעיר . מעבר לדלתות רחבה ומסדרון המוליך בין משרדי הקהילה , הגזברות , בית דין הצדק ומשרדו של הרב הראשי לקהילת יהודי אלכסנדריה . מימין ומשמאל לרחבת הכניסה לוחות שיש , ובהם חקוקים שמות הנדבנים שתרמו לקהילה ולהקמת בתי הכנסת .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים