ז. חלואן

ז . חלואן במאה השנים האחרונות עברה חלואן מהפך בנופיה ובאופייה . החל ברבע האחרון של המאה ה 9 ו התיישבו בה בני המעמד העליון של החברה המצרית וקהילת הזרים . חלק מרכזי בפיתוחה של חלואן נשמר ליזמים ולמשקיעים יהודים . בראשית המאה העשרים התבססה במקום קהילה יהודית קטנה . התמורות שחלו בעקבות מהפכת , 1952 ובמקביל הפיכתה של חלואן למרכז תעשייתי . שינו לבלי הבר את מראותיה של חלואן . כיום אין בחלואן שום מבנה או אתר יהודי ; ברם למבקש לעמוד על תולדותיה של הקהילה היהודית במצרים ראוי להכיר את הפרק המרשים שרשמו יהודי חלואן בקורותיו של יישוב זה . חלואן נמצאת כ 25 ק"מ מדרום לקהיר ובחמישה ק"מ ממזרח לנילוס . יש תחבורה ציבורית סדירה בין קהיר לחלואן . האמצעי הנוח ביותר הוא המטרו . הנסיעה מכיכר _אל תחריר לחלואן אורכת כארבעים דקות , ומחיר כרטיס הולך וחזור הוא בארבעים סנט . עליך לרדת בתחנה האחרונה , תחנת הרכבת המרכזית של חלואן .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים