בית הכנסת מאיר עיניים

בית הכנסת מאיר עיניים רחוב 13 בית מספר 55 בית הכנסת מאיר עיניים היה בית התפילה הראשון שהוקם במעאדי . בנייתו הושלמה בשנת . 1934 ( כעבור שנה הוקמה במקום כנסייה קתולית , ובשנת 1939 נחנך המסגד הראשון במעאדי ( . בית הכנסת נקרא על שם מייסדו מאיר יהודה ביטון , אשר הופקד על טיפוח הנוי במעאדי מטעם יחברת ההשקעות המצרית אדמות הדלתא / כמעט כל בתי המגורים שבסביבת בית הכנסת היו בבעלות יהודים . מאיר ביטון עצמו גר בבית הצמוד לבית הכנסת ; והבתים הסמוכים היו של משפחות רצון , רומנו , גולד , רופא , מזרחי , שלם , ק לדרון , עגמי , סיטון , שמחון , סופר , הררי , ערס , קוריאל , פרחי , חזק , חזן , יעבץ , ונטורה , וולף . גרשון , יוסיפביץ , רוטשילד , מורגנשטרן , ליבוביץ וכהן . תכנון בית הכנסת והפיקוח על בנייתו הופקדו בידי האדריכל איזק יעקב קיפניס , אשר אף הוא הועסק ביחברת ההשקעות המצרית אדמות הדלתא . ' בית הכנסת הוא מבנה אבן מלבני בן שתי קומות . במתכונתו דומה המבנה לרוב בתי הכנסת שנבנו במצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים . אתר בית הכנסת מתוחם בגדר אבן וברזל . חצר בית הכנסת שופעת עצי הדר ונוי . מעבר לשער הברזל , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים