היהודים במעאדי

היהודים במעאדי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היה במעאדי פסיפס של קהילות זרים מבריטניה , מצרפת , מאוסטרליה , מארצות הברית , מגרמניה , מאוסטריה ומאיטליה , ולצדם נכבדים מצרים ( מוסלמים וקופטים ) ובעלי אמצעים מקהילות המיעוטים במצרים . בתקופה זו היה הפרבר מוקד משיכה גם ליהודים אמידים . במקום עמדו וילות מפוארות של אמידי הקהילה , כגון אלה של משפחות סיקורל , מוצירי , הררי ומזרחי , לצד בתיהם של יהודים אשכנזיים ממשפחות אלטמן , וולף . ליפשיץ ורוטשילד . ערב מלחמת העולם השנייה היו היהודים קהילת המיעוטים הגדולה ביותר במעאדי . אחד הריכוזים הגדולים של יהודי מעאדי , מדרום לרחוב , 83 כונה 'הרובע היהודי' . ( le Quartierjuif ) במקום נמנו בשנת 555 1945 משפחות יהודיות — כשליש מכלל תושבי הפרבר . יהודי מעאדי לא היו שומרי מצוות קפדניים . אך שמרו על מסורתם הדתית . כך בשבת ובחגים בראש השנה וסוכות ביקרו בבית הכנסת רבים מיהודי הפרבר . במקום גם נערכו טקסי _בר מצווה וחתונה . כיום נמצאים במעאדי , בסמיכות מקום , שני אתרים המבטאים באורח סמלי את העבר היהודי ואת ההווה הישראלי : בית כנסת ומשכנו של שגריר ישראל במצרים . משכן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים