תולדות הפרבר מעאדי

תולדות הפרבר מ עאדי מקורו של השם מעאדי הוא , כנראה . במעבורות שהיו חוצות את הנילוס באותו מקום ( מעאדיה בערבית מובנו מעבורת . ( עניין ראשוני בפיתוחו של אזור מעאדי הסתמן ברבע האחרון של המאה ה . 19 בדומה לחלואן גם מעאדי חב את התפתחותו למסילת הברזל אשר קישרה בינו לבין קהיר . ( דיון רחב על חלואן והנחת מסילת הברזל בפרק הבא ( . במקביל לפתיחת קו הרכבת החרש החלו משקיעים לרכוש חלקות קרקע סמוך למסלול הנסיעה . את העסקה המרכזית עשתה משפחת מוצירי : היא רכשה בשנים 1904-1898 כ , 700 ו דונם אדמות בסביבות מעאדי . אולם את פיתוחו חב מעאדי ליחברת ההשקעות המצרית אדמות הדלתא' _n-on . ( Egyptian Delta Land & Investment Company ) השקעות ופיתוח זו נוסדה בשנת 1904 בידי אצולת הממון הבריטית והיהודית של מצרים במחצית הראשונה של המאה העשרים . רכישותיה של חברה זו כללו את זיכיון הפעלת קו הרכבת קהיר-מעאדי-חלואן וחלקות קרקע הסמוכות לתוואי המסילה , ובכלל זאת השטחים שהיו בבעלותה של משפחת מוצירי . על קרקעות אלה עתיד היה לקום מוקדו של פרבר היוקרה מעאדי . תכנון פרויקט מעאדי וניהולו השוטף נעשו בעיקר בידי המנהלים הבריטים של ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים