בית הקברות כיום

בית הקברות כיום הגירתם של רוב יהודי מצרים אל מחוץ לגבולותיה מאז שנת 1948 גרמה להתפוררותה של הקהילה היהודיה המקומית ולהפסקת מרבית פעילויותיה . העדר משאבים ועוד שורה ארוכה של אילוצים גרמו לכך , שהופקרה אחזקת נחלות הקבורה של היהודים בבסאתין . הלחצים הכלכליים הקשים שנתונים בהם בני המעמדות הנמוכים בחברה המצרית המוסלמית דוחפים משפחות חסרות אמצעים למצוא קורת גג גם בבתי הקברות . תופעה זו מוכרת בכינוי 'עיר המתים , ' והיא נפוצה במספר בתי קברות מוסלמיים בקהיר שבהם מצויים הקברים בתוך מבנים . בשנים האחרונות הפך גם בית הקברות היהודי בבסאתץ יעד לאלפי חסרי קורת גג . עדות למצב כזה ניתן למצוא ברשמי מסע , שערכה משלחת קראים מישראל בבית הקברות בבסאתין במרס : 1980 נכנסנו לראות מה נעשה למצבות בחצרות אלו , רוב המצבות שבחצרות [ הקראים ] נשמרו והכל נשאר עומד על תילו . אצל אחינו הרבניים פלשו המצרים לחצרות והפכו אותן לבתי מגורים . הקימו קירות מסביב למספר מצבות והפכום לחצר . גם בשטח הפתוח . בנו קירות מקרשים , מפח , מאבנים מסביב למצבות וגרות שם משפחות עניות מרובות ילדים . הם חיים בין מצבות המתים , אצלנו [ חלקת הקרא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים