נחלת קברו של הרב חיים כסוסי בשנות הארבעים (למעלה) ובשנת 1993 (למטה)